Känner du till magnetventiler för placeringar?|RHSMT

Magnetventiler för placeringar

Det finns många varianter av magnetventiler som används i placeringsmaskiner.Olika magnetventiler spelar en funktion vid olika styrsystempositioner för placeringsmaskiner.Backventiler, säkerhetsventiler, riktningsventiler, varvtalsreglerventiler etc. är de mest använda typerna.

2
3
4

Vad bör man tänka på när man väljer magnetventil för placeringsmaskinen?

1. Tillförlitlighet

Magnetventilen på placeringsmaskinen är uppdelad i två typer: vanligtvis stängd och normalt öppen.Vanligtvis används den normalt stängda typen, som öppnas när strömmen är på och stänger när strömmen är av.

När verkansperioden är relativt kort och frekvensen är hög, väljs vanligtvis den direktverkande typen, medan den snabbverkande serien väljs för större diametrar.Livstestet, som ofta genomförs i anläggningen, tillhör typprovningsprojektet.Specifikt finns det ingen professionell standard för magnetventilen på placeringsmaskinen i Kina, så välj magnetventiltillverkaren med omsorg.

2. Säkerhet

Vanligtvis är placeringsmaskinens magnetventil inte vattentät.Om förhållandena inte tillåter, välj den vattentäta sorten.Tillverkaren kan anpassa den.

Det högsta nominella nominella trycket för placeringsmaskinens magnetventil måste överstiga det högsta trycket i rörledningen;annars kommer ventilens livslängd att förkortas eller andra oförutsedda händelser inträffa.
Explosiva situationer måste använda lämpliga explosionssäkra produkter.Allt rostfritt stål ska användas för korrosiva vätskor, medan plastkung (SMT magnetventil SLF) bör användas för mycket korrosiva vätskor.

Introducera driftkonceptet för placeringsmaskinens magnetventil:

FABRIKK 2

Det finns ett slutet hålrum i spånfästets magnetventil.Det finns perforeringar på flera ställen.Varje hål är anslutet till ett distinkt oljerör.Kaviteten innehåller en ventil i mitten och två elektromagneter på motsatta sidor.Genom att hantera ventilkroppens rörelse för att blockera eller läcka olika oljeutloppshål, och oljeinloppshålet är i allmänhet öppet, kommer hydraulolja att komma in i olika oljeutloppsrör och sedan pressas av oljans tryck.Oljecylinderns kolv trycker på kolvstången, vilket i sin tur driver den mekaniska anordningen framåt.På detta sätt styrs den mekaniska rörelsen genom att slå på och av elektromagnetens ström.

Placeringsapparaten I det industriella styrsystemet används magnetventiler för att reglera mediets flöde, hastighet och andra egenskaper.Magnetventilen på placeringsmaskinen styrs av elektromagnetisk effekt, medan reläet fungerar som den primära styrtekniken.På detta sätt kan magnetventilen på placeringsmaskinen samarbeta med flera kretsar för att ge önskad kontroll, vilket säkerställer kontrollprecision och anpassningsförmåga.

FABRIK

#Panasonic ventil#JUKI-ventil #YAMAHA ventil#Samsung/ Hanwha-ventil #FUJI-ventil


Posttid: 2022-okt-27